Následující video obsahuje ukázku sháčkování sloupků v řadě 41 u šátku Yachiru –  sháčkování mezery nad cluster-stříškou minulé řady vytvořením dalšího čtyřclusteru.